Obsługiwane przez usługę Blogger.

poniedziałek, 25 marca 2013

Zbiory opowiadań


Łukasz Migura // Zbiory opowiadań/Science-Fiction
Smukłe palce jego nieskalanych fizyczną pracą dłoni, oplotły klawiaturę dość wysłużonego już komputera. Marzenia o znanym nazwisku zaczynają się wcześnie, jak to jednak sprawić, kiedy motywacji mi trzeba - pomyślał - i znanego nazwiska - ciągnął dalej. Któż bowiem zauważy teksty wschodzącego literata, kiedy te gnuśnieć będą w czeluściach najniższej szuflady jego rozklekotanego biurka? Po cóż mu wydawca, kiedy renomę zdobyć może publikując w sieci? Pomysł więc zrodził się naprędce, z czasem przekształcając się w tchnący życiem własnym nienazwanym projekt. Tak oto daje wam możliwość poznania próbki mych umiejętności. Wierzę, że lektura sprawi wam tyle samo radości, co i autorowi przynosi tworzenie. Obyście zechcieli jeszcze wrócić w me progi i poznać dalsze koleje bohaterów mych urojonych i dziejów ich osobliwych. Dalejże, Zapraszam!Daria // Zbiory opowiadań
Blog istniejący w przestrzeni internetowej od marca 2012 roku; zawiera zbiór jednoczęściowych opowiadań o charakterze zdecydowanie niebehawiorystycznym, w których główną rolę odgrywają stany i przeżycia wewnętrzne bohaterów, ich emocje, wrażenia i spostrzeżenia. Jeżeli trzeba byłoby dokonać ich klasyfikacji, to należałoby je określić mianem psychologicznych. Świat zewnętrzny w tychże opowiadaniach stanowi jedynie swego rodzaju tło dla tego, co dzieje się w umysłach poszczególnych postaci. Rzeczywistość znajduje się na drugim planie, jest tylko uzupełnieniem przeżyć i przemyśleń wynikających z odbioru danej sytuacji. Stanowi podstawę, fundament opisu sytuacji, ale nie jego główny temat. Innymi słowy, w tych opowiadaniach liczy się przede wszystkim pierwiastek emocjonalno-duchowy, subiektywny odbiór świata realnego. Jeżeli preferujesz tego rodzaju twórczość, to zapraszam i życzę miłej lektury.


Yumeka // Opowiadania/Zbiory opowiadań
Są takie historie, które tworzy się samemu, wierząc w swoją niepodzielną władzę nad nimi. 
Są też jednak historie, którymi zostajemy obdarowani. Przechodzą one przez bramy snu, spływają olśnieniem w chwilach rozkojarzenia i dekoncentracji. Wyszeptane do ucha narratorowi pragną być opowiedziane. 
Z tą wiarą postanowiłam usłuchać - i opowiadać.
...Innymi słowy - na blogu publikowane będą przeważnie jednopostowe opowiadania inspirowane moimi snami. Tak, śmiało można się obawiać o wartość logiczną tych utworów, choć postaram się je maksymalnie przystosować do jawy. Będą się pojawiać również opowiadania z trzeźwej wyobraźni, wpaść też może trochę poezji.
Czyż wyobraźnia nie jest snem przytomnego umysłu?
Szansa na pojawienie się krótkich fanficktion również istnieje, jednak nie są one głównym zamierzeniem bloga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

>